آرشیو مقالات - تجهیزات کشاورزی و گلخانه ای، توری ضد حشره

دلایل ضرورت بر هوشمند سازی گلخانه

دلایل ضرورت بر هوشمند سازی گلخانه

دلایل ضرورت بر هوشمند سازی گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این...

ادامه مطلب
مدیریت و اهمیت آبیاری بهینه در گلخانه

مدیریت و اهمیت آبیاری بهینه در گلخانه

مدیریت و اهمیت آبیاری بهینه در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این...

ادامه مطلب
اهمیت نور در گلخانه

اهمیت نور در گلخانه

اهمیت نور در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی...

ادامه مطلب
نکات مهم‌ نگهداری تاسیسات در گلخانه

نکات مهم‌ نگهداری تاسیسات در گلخانه

نکات مهم‌ نگهداری تاسیسات در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله...

ادامه مطلب
دمای گلخانه در زمستان و تابستان

دمای گلخانه در زمستان و تابستان

دمای گلخانه در زمستان و تابستان | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در...

ادامه مطلب
مبارزه با آفات و بیماری‌های گلخانه‌ای

مبارزه با آفات و بیماری‌های گلخانه‌ای

مبارزه با آفات و بیماری‌های گلخانه‌ای | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله...

ادامه مطلب
راهکار‌های کاهش مصرف سم در گلخانه

راهکار‌های کاهش مصرف سم در گلخانه

راهکار‌های کاهش مصرف سم در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله...

ادامه مطلب
مهم‌ترین مشکلات کشت گلخانه

مهم‌ترین مشکلات کشت گلخانه

مهم‌ترین مشکلات کشت گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به...

ادامه مطلب
مقایسه کشت هیدروپونیک و‌ کشت خاکی

مقایسه کشت هیدروپونیک و‌ کشت خاکی

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی مقایسه کشت هیدروپونیک...

ادامه مطلب
کود دهی و تغذیه گیاهان گلخانه‌ای

کود دهی و تغذیه گیاهان گلخانه‌ای

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی کود دهی و تغذیه...

ادامه مطلب
کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی کشت هیدروپونیک می‌پردازد.   کشت...

ادامه مطلب
راز‌‌های نگهداری گلخانه در پاییز و زمستان

راز‌‌های نگهداری گلخانه در پاییز و زمستان

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی راز‌‌های نگهداری گلخانه...

ادامه مطلب