بازرگانی تیکا

درباره شرکت ما ؟؟؟

بازرگانی تیکا با تمرکز بر تامین توری های ضد حشره تلاش دارد استفاده از این توری ها را گسترش داده تا محصولات کشاورزی به صورت ارگانیک تولید شوند و به دست مصرف کنندگان برسند.

همکاران و مشتریان