بایگانی‌های مقالات - تجهیزات کشاورزی و گلخانه ای، توری ضد حشره

دلایل ضرورت بر هوشمند سازی گلخانه

دلایل ضرورت بر هوشمند سازی گلخانه

دلایل ضرورت بر هوشمند سازی گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این...

مقالات ادامه مطلب
مدیریت و اهمیت آبیاری بهینه در گلخانه

مدیریت و اهمیت آبیاری بهینه در گلخانه

مدیریت و اهمیت آبیاری بهینه در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این...

مقالات ادامه مطلب
اهمیت نور در گلخانه

اهمیت نور در گلخانه

اهمیت نور در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی...

مقالات ادامه مطلب
نکات مهم‌ نگهداری تاسیسات در گلخانه

نکات مهم‌ نگهداری تاسیسات در گلخانه

نکات مهم‌ نگهداری تاسیسات در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله...

مقالات ادامه مطلب
مبارزه با آفات و بیماری‌های گلخانه‌ای

مبارزه با آفات و بیماری‌های گلخانه‌ای

مبارزه با آفات و بیماری‌های گلخانه‌ای | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله...

مقالات ادامه مطلب
راهکار‌های کاهش مصرف سم در گلخانه

راهکار‌های کاهش مصرف سم در گلخانه

راهکار‌های کاهش مصرف سم در گلخانه | بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله...

مقالات ادامه مطلب
مقایسه کشت هیدروپونیک و‌ کشت خاکی

مقایسه کشت هیدروپونیک و‌ کشت خاکی

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی مقایسه کشت هیدروپونیک...

مقالات ادامه مطلب
کود دهی و تغذیه گیاهان گلخانه‌ای

کود دهی و تغذیه گیاهان گلخانه‌ای

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی کود دهی و تغذیه...

مقالات ادامه مطلب
کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی کشت هیدروپونیک می‌پردازد.   کشت...

مقالات ادامه مطلب
راز‌‌های نگهداری گلخانه در پاییز و زمستان

راز‌‌های نگهداری گلخانه در پاییز و زمستان

بازرگاني تيكا عرضه كننده تجهيزات كشاورزي و گلخانه‌اي خصوصا توري ضدحشره است. در این مقاله به بررسی راز‌‌های نگهداری گلخانه...

مقالات ادامه مطلب